ŞİDDETSİZ KİMLİK, KİMLİKSİZ ŞİDDET

Sınıf mücadelesi sadece, insanlara "demokrasi" olarak dayatılanın aksine, sandığa gidip oy vermekten ibaret değildir. Sınıf mücadelesi sadece bir avuç seçkini yok etmek de değildir....

MİLİTERLEŞME VE PARA-MİLİTERLEŞME

Modern kapitalist toplumda kurulan emperyalist kapanın tuzağına yerli işbirlikçiler eliyle düşürülmüş sömürge ve yeni sömürge ülkelerde sol öncülüğünde toplumsal muhalefette ne zaman içinde bir...

KAPİTALİZMİN TANRILAŞMASI; PANOPTİKON *

“Kara kötücül bir gelecek planlamak.” Totaliter sistemlerin halka sürekli kötü bir geleceğin olduğunu vurgulamaları, iktidar erklerini devam ettirebilmeleri için gereken malzemedir. Oysa halk için distopya’yı...