ŞİDDETSİZ KİMLİK, KİMLİKSİZ ŞİDDET

Sınıf mücadelesi sadece, insanlara "demokrasi" olarak dayatılanın aksine, sandığa gidip oy vermekten ibaret değildir. Sınıf mücadelesi sadece bir avuç seçkini yok etmek de değildir....

KAPİTALİZMİN TANRILAŞMASI; PANOPTİKON *

“Kara kötücül bir gelecek planlamak.” Totaliter sistemlerin halka sürekli kötü bir geleceğin olduğunu vurgulamaları, iktidar erklerini devam ettirebilmeleri için gereken malzemedir. Oysa halk için distopya’yı...

MİLİTERLEŞME VE PARA-MİLİTERLEŞME

Modern kapitalist toplumda kurulan emperyalist kapanın tuzağına yerli işbirlikçiler eliyle düşürülmüş sömürge ve yeni sömürge ülkelerde sol öncülüğünde toplumsal muhalefette ne zaman içinde bir...