İçinde geçmekte olduğumuz süreç devrimci olarak kalmanın buz üzerinde dans etmek anlamına geldiğini ortaya koyuyor.(günümüzde devrimciliğin kriterleri değişti ve sistem içi siyasakonumlanışlar,yada ideolojik politik hedefleri ne olursa olsun kendisinden daha güçlü görünen bazı siyasal odaklara entegre olmak gibi) Çünkü devrimci olmak ve ayakta kalmak, devrimci iradenin özünde kavranması sürecinin doğru olarak algılanması ve gerçeğin algılanmasını zorunlu ve gerekli kılıyor. Çünkü devrimcinin işi, bugün büyük yalanlarla mücadele etmek ve gerçeği olduğu gibi söylemek ‘ geçmişinin degerlendirilmesi bugünün kavranması emperyalizme karşı bağımsızlık faşizme karşı demokrasi mücadelesinde bağımsız siyasal bir hareket olarak örğütlü iradi bir güç olarak kendisini konumlandırması’,Bu, aynı zamanda bilgisizliğe, güçsüzlüğe ve korkaklığa karşı açılan savaş demektir. Kuşkusuz gerçek,rakamlardan ve olgulardan ibaret değildir. Mantıksal kesinlik veya nesnel doğruluk tanımı gerçeği anlatmaz.gerçek devrimin anahtarının saklı oldugu sokaklarda saklıdır.
Teorinin devrimci düşüncenin sınandığı yer,değiştirmek zorunda olduğu alandır, Mihenk taşı pratiktir.bunun için sokak yani mücadele önemlidir.
devrimciler açısından ‘gerçek’ kavramı, hareket ve emek süreci içerisinde düşünüldüğünde anlam kazanır. Devrimciler, gerçeği; oluşu, değişimi ve dönüşümü sürecinde ele alırlar.Gerçeğin devrimci içeriği saltlığında değil, değiştirebilir oluşundadır.Devrimciler;gerçeği,oluşu ve hareketi içerisinde kavramak ve kavratmak durumundadır.Dünyanın değiştirilmesi eylemi içindeki insan,gerçek kavramına sınıflar mücadelesi ve insanın tarihsel eylemi açısından bakmak durumundadır.
Baskı ve şiddet dönemlerinde gerçeği söylemek,devrimciler bakımından bir onur sorunudur.Ancak,gerçeği söylemek tek başına bir şey ifade etmez.Onun pratiğine girişmek gerekiyor.
İşin özü, gerçeğin söylenmesi meselesidir.Bu ise bir tercih sorunundan çok, bilgi ve birikim sorunudur. Bilgi ve birikim olmadan gerçeğin ortaya çıkarılması mümkün değildir. Devrimci,dünyayı anlamak ve açıklamak, eldeki verileri değerlendirmek ve bunu kitlelere aktarabilmek için yeterli birikime sahip olmalıdır. (Sadece bilmek istemek ve hedefler koymak yetmez, hedeflere ulaşmak adına politik ve pratik tutarlılık gerekmektedir.buda örgütlü olmak örgüt bilincine sahip olmak bir çuval laf edip hiç birşey yapmayan değil az şey söyleyip çok şeyler yapmak ve yaptığın işler üzerinden söz ve karar sahibi olmak demektir)bilgi edinmek için sistemli çalışmak, diyalektiği, ekonomi politiği, toplumsal ve tarihsel ilişkileri vb. öğrenmek gerekir.
Gerçeği öğrenmek için daima yöntem sahibi olunmalıdır. İşi rastlantıya bırakmak, devrimcilerin tarzı değildir. Ama yine de öğrenmek yalnız kitaplardan olmaz, yaşamın bizzat kendisi de öğretir. Yaşamı derinden kavramasını bilenler, dünyayı açıklamak ve öğrendiğini öğretmek konusunda başarılı olurlar. Gerçeği ortaya çıkarmanın amacı ise dünyayı değiştirmek istemidir.bunuda başarabilmek için kiminle ne kadar yol yürüyebileceğini bilmek ve buna uygun bir kadro çalışması yaparak bugünden yarının kadrolarını yaratmaktan geçer.sol soslu liberalizmin geçer akçe oldugu günümüz

koşullarında,devrimci kadro çalışmasının ne kadar yakıcı bir zorunluluk oldugu bilinciyle hareket etmenin önemi bir kez daha öncelikle kavranmalıdır….

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here