Özgürlük

SİVİL ÇETELERE ÖLDÜRME YETKİSİ VE TEK TİP ELBİSE

Devrimci 78'liler Federasyonu

 

 

SİVİL ÇETELERE ÖLDÜRME YETKİSİ VE TEK TİP ELBİSE

Federasyonumuz son gelişmelerle ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duymuştur.

Ülkeyi OHAL ilan ederek KHK'lerle yöneten AKP en son 695 ve 696 sayılı KHK lerle yeni saldırı yasalarını uygulamaya koydu. Bu uygulama kapsamında bir 12 Eylül klasiği olan tek tip elbise ve adalet dağıtımını çetelere devreden bir anlayış devreye sokmuştur. Muhalif kesimlerin seslerini kısma ve yok etme yetkisini sivil çetelere devretmiştir.

Sivil çetelerin katliamlarına ve öldürümlerine yasal kılıf getiren, meşrulaştıran bir uygulama devreye sokulmuştur. İşledikleri suçlara cezasızlık kanun haline getirmişlerdir.

"(2) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır."

Her ne kadar 15-16 Temmuz'u kapsıyor savunması yapılsa da her AKP muhalifinin "vatan haini", "terörist", "terör örgütlerine yardım etmek"le suçladığı bu günlerde her demokratik eylemin kanla ve kinle bastırılmasının yolu açılmıştır. Kaldı ki 15-16 Temmuz'da suç işleyen kişilerin de yargılanması gerekir.

12 Eylül darbecileri Anayasaya geçici 15. maddeyi ekleyerek halka ve demokrasiye karşı işledikleri suçlardan dolayı uzun süre yargılanamamıştı. Şimdiki uygulama ile yeni bir dokunulmazlık zırhı oluşturulmaktadır. Suçlu ve katiller yasa kalkanıyla korunmakta ve yeni suçlarının önü açılmaktadır.

Bu Kararname ileSivil Çetelere Öldürme yetkisi verilmektedir.

Bu bir iç savaş ve muhalifleri yargısız infazlarla sivil tetikçilerle yok etme hazırlığıdır.

Bu bir iç savaş ve katliam hazırlığıdır.

Bu kanun hükmünde Kararnamenin seçimler öncesinde çıkarılması çok manidardır. Seçimle geldik seçimle gideriz yerine seçimle geldik silahla kalırız demek istemektedirler.

696 sayılı KHK kapsamında, "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" iddiasıyla cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renkte tulum giyerek getirilecek.

Bir 12 Eylül uygulaması olan Tek Tip elbise ile tutuklu kişiler mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilmekte, toplum tarafından suçlu olarak algılanmasını sağlayarak, Algı operasyonu yapılmaktadır.

Kişinin giyim ve kuşamının cezasının bir parçası olarak görülmesini, kişinin kimliğinin ve kendine güveninin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir hamle yaparak, İtaatkâr ve biat eden insanlar yaratmak istenmekte, İnsan haklarına aykırı, insan onuruna aykırı bir uygulamayla İnsanların düşünce ve fikirleri itibarsızlaştırılmaya çalışılmaktadır.

İnsanı toplumu ve yaşamı tek tipleştirmeyi amaçlayan bu faşizan uygulamayı kabullenmek asla mümkün değildir.

Halkın ve demokrasinin üzerinde tehdit ve şantaj unsuru olan OHAL kaldırılmalı çıkarılan tüm KHK'ler iptal edilmelidir.

Bilinsin ki darbelere boyun eğmeyenler bu hukuksuzluklara da boyun eğmezler.

Ne darbe ne sivil diktatörlük.

Devrimci 78liler federasyonu

26/12/2017

 

(ÖZGÜRLÜK)

 
 

 

FACEBOOK SAYFAMIZ

 

                                                           TWITTER SAYFAMIZ
                                                                                 ÖZGÜRLÜK @ozgurlukde